Od 24 października nowe zasady bezpieczeństwa

Od soboty, 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Wprowadzone zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego dotyczą:

Edukacja, kultura i sport
– nauka w klasach 4-8 w trybie zdalnym
– w godzinach 8:00-16:00 przemieszczanie się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
– szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym
– wydarzenia kulturalne – do 25% udziału publiczności
– zawieszona działalność basenów, Aquaparków, siłowni

Gospodarka
– zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października
– zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
– 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 mkw
– 1 osoba na 15 mkw w placówkach handlowych pow. 100 mkw
– w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich

Życie społeczne
– max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
– ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.