W czasie epidemii urządzenia wodne będą wyłączone

W związku z, przekazanymi wszystkim jednostkom samorządowym, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Burmistrz Miasta Augustowa podjął decyzję o nie uruchamianiu fontanny miejskiej, zdrojów ulicznych oraz innych urządzeń wodnych tego typu (w tym kurtyny wodnej, zakupionej w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego).
GIS argumentuje: „aerozol wodno-powietrzny, który tworzy się podczas pracy tego typu urządzeń może być dobrym nośnikiem dla cząsteczek wirusa, dlatego też nie zaleca się uruchamiania fontann, zdrojów ulicznych oraz innych instalacji wodnych”.
W związku z powyższym wskazane urządzenia pozostaną wyłączone do czasu odwołania stanu epidemii.