Dni wolne na opiekę nad dzieckiem i zasiłek przysługujące rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci

Dodatkowy zasiłek i dni wolne przysługują rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci poniżej 8 roku życia.

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni a świadczenie będzie wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Żeby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy – wzór oświadczenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUSu, w obawie przed przeciążeniami serwerów udostępniamy także wzór na naszej stronie.

Więcej informacji tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-wazne-dla-rodzicow