Augustów reaguje na zagrożenie Koronawirusem

Dziś rano Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk podjął decyzję o zawieszeniu od jutra (12.03.2020) działalności miejskich przedszkoli, szkół oraz żłobka. Nie będzie funkcjonować również miejski basen oraz placówki kultury.

W tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo. Napływające z instytucji państwowych informacje nie pozostawiają wątpliwości. Musimy zastosować wszelkie możliwe rozwiązania dla spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa. Im szybciej ograniczymy skupiska ludzi, tym wolniej będzie postępowało zarażanie kolejnych osób – powiedział Burmistrz Mirosław Karolczuk.

Burmistrz zwołał również na godzinę 13 posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wcześniej odbyło się też spotkanie z niepublicznymi placówkami oświatowymi, których większość również podjęła decyzję o zawieszeniu od jutra swojej działalności.

W obecnej sytuacji musimy postępować spokojnie i odpowiedzialnie. Analiza sytuacji w Polsce i innych krajach pokazuje jasno, że swój wysiłek musimy kierować na spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa. Zawieszenie działalności naszych placówek nie było łatwą, ale konieczną decyzją. Zdaję sobie sprawę, że będzie to wymagało wysiłku rodziców, ale naprawdę lepiej działać z wyprzedzeniem i dmuchać na zimne niż boleśnie się oparzyć.

Przed południem odbyła się konferencja prasowa Premiera Mateusza Morawieckiego. Zakomunikowano podjęcie podobnych decyzji przez organy rządowe Rzeczpospolitej. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od jutra przestaną funkcjonować w normalnym trybie wszystkie szkoły w Polsce. Skutkiem tej decyzji jest między innymi zawieszenie funkcjonowania również szkół powiatowych w Augustowie, do czego jeszcze rano Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk przekonywał Starostę Augustowskiego.

Poza zawieszeniem działalności żłobka, przedszkoli, szkół, instytucji kultury i basenu miejskiego, Burmistrz Augustowa podjął dziś szereg decyzji i działań dotyczących bezpieczeństwa:

– zwrócił się z oficjalnym wnioskiem do sąsiednich gmin o uruchomienie rezerw budżetowych z zakresu zarządzania kryzysowego i uzgodnienie niezbędnych zakupów wspierających szpital augustowski na wypadek szybkiego rozprzestrzeniania się epidemii;

– zaapelował do sąsiednich gmin o zawieszenie działalności prowadzonych przez nie placówek oświatowych;

– zwrócił się do Szpitala Powiatowego w Augustowie z oficjalnym wnioskiem o określenie ewentualnych potrzeb w zakresie uzupełnienia zapasów medycznych lub zabezpieczenia sprzętowego na wypadek szybkiego rozprzestrzeniania się epidemii;

– zaapelował do Starosty Augustowskiego o przyspieszenie terminu spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zaplanowanego przez Starostę dopiero na 18 marca 2020 roku;

– zwrócił się do Starosty z wnioskiem o zawieszenie działalności powiatowych placówek oświatowych;

– zwołał w trybie pilnym posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego odebrał raporty i informacje od jednostek miejskich, Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji w Augustowie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego;

– odbył rozmowy z prezesami miejskich spółek, szczególną uwagę poświęcając działalności miejskich wodociągów oraz spółce Necko (autobusy spółki są poddawane codziennej dezynfekcji);

– zdecydował o zmianach organizacyjnych w urzędzie, umożliwiających przekierowanie części urzędników do pracy w trybie zdalnym;

– wyznaczył osobę łącznikową dostępną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na terenie miasta dla służb wojewódzkich;

– zlecił przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej zabezpieczających środki finansowe na ewentualny zakup niezbędnych środków medycznych i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Augustowie;

– podjął decyzję o odwołaniu planowanej na 21.03. uroczystości oficjalnego otwarcia parku na Lipowcu oraz konsultacji społecznych na Kaczym Dołku zaplanowanych na 14.03.

Urząd Miejski w Augustowie pozostaje w stałej łączności z instytucjami państwowymi, w tym z urzędem wojewódzkim. Potrzebne i ważne informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej urzędu oraz w mediach społecznościowych. Urząd Miejski w Augustowie dołoży wszelkich starań, aby dostarczać pomocnych wskazań.

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk zaleca spokój i rozważne stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i innych instytucji państwowych:

Informacje, które otrzymujemy od służb państwowych wskazują, że rozsądne jest ograniczenie spotkań i uczestnictwa w zgromadzeniach. Pozwala to spowolnić tempo rozprzestrzeniania się wirusa. Zachęcam wszystkich mieszkańców do refleksji na temat zagrożeń. W trosce o zdrowie nas wszystkich warto ograniczyć w najbliższych dniach bezpośrednie kontakty i stosować się ściśle do zasad higieny. Od odpowiedzialności nas wszystkich zależy wprost, jak szybko i jak wiele osób zostanie zarażonych.

Zachęcamy mieszkańców do śledzenia na bieżąco informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i stosowania się do publikowanych zaleceń: www.gis.gov.pl