Ogłoszenie Urzędu Stanu Cywilnego

ze względu na wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego, Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie, minimalizując bezpośrednią obsługę interesantów, przyjmuje klientów wyłącznie w sprawach pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa, tj. rejestracja zgonów i urodzeń ( do USC wchodzi tylko osoba zgłaszająca).

Wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego można składać za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz poczty tradycyjnej.

Informacje dotyczące zawierania małżeństw oraz inne z zakresu działania USC, udzielane są drogą telefoniczną i mailową ( tel. 87 6434238, tel. kom. 532343870)

Śluby cywilne, ustalone w najbliższym czasie w USC w Augustowie odbywać się będą planowo, jednak w ograniczonym składzie. Z uwagi na bezpieczeństwo, do Urzędu Stanu Cywilnego w dniu ślubu, zapraszamy tylko Państwa Młodych i Świadków, ewentualnie także rodziców pary młodej, fotografa tj. łącznie maksymalnie 8 osób. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny / tel. 87 6434238, tel. kom. 532343870/.

 

                                                      Z poważaniem

                                                                                   Burmistrz Miasta Augustowa

                                                                                          Mirosław Karolczuk